Executive Commitee

Shri Datta Prasadik Shikshan Prasarak Mandal’s,

Late Rajkamalji Bharti Arts, Commerce and Smt. Sushilabai R. Bharti Science College, Arni, Dist. Yavatmal.

 

Executive Committee

Dr. Sanjay R. Bharti President
Dr. Sau.Kiran S. Bharti  Vice-President
Shri. Satish R. Bharti Secretary
Shri. Priydarshan R. Bharti Treasurer
Shri. Manoj P. Mahure Joint-Secretary
Smt. Sushilabai R. Bharti Member
Shri. Bhavarlalji F. Kothari Member
Sau. Ashatai P. Bahrti Member
Ku. Nutan R. Bharti Member