Management Commitee

Shri Datta Prasadik Shikshan Prasarak Mandal’s,

Late Rajkamalji Bharti Arts, Commerce and Smt. Sushilabai R. Bharti Science College, Arni, Dist. Yavatmal.

 

Local Management Committee ( Senior College Level )

Dr. Sanjay R. Bharti President
Dr. Sau.Kiran S. Bharti  Vice-President
Shri. Satish R. Bharti  Secretary
Shri. Vishwanath S. Nilawar Member
Shri. Priydarshan R. Bharti   Member
Shri. Gopal M. Agrawal Designated Secretary
Shri. Rajendra M. Tated  Teachers Representative
Shri. Nivrutti A. Pistulkar Teachers Representative
Shri. Ramrao F. Rathod Teachers Representative
Shri. Sahebrao H. Jadhao Non-Teachers Representative